Draadalg

Draagalgen bestaan uit lange groene slierten die je hele aquarium kunnen overwoekeren als je ze de gang laat gaan. Wordt meestal veroorzaakt door een te laag CO2 gehalte in het aquarium. Ze kunnen bijzonder snel groeien, dus het is een kwestie van snel in te grijpen wanneer je deze algensoort aantreft.

Oorzaak van draadalg:

Draadalgen zijn altijd een teken van een C02 tekort in het aquarium.  Dit kan op zijn beurt veroorzaakt worden door:

  • Het aquarium krijg teveel licht waardoor de CO2 behoefte van de planten te groot wordt.
  • Er is een slechte doorstroming waardoor er niet overal genoeg CO2 in het aquarium is.
  • De pH en kH waarde zijn uit balans.

Draadalg bestrijden:

Controleer eerst en voroal je filter en uitstroom om jezelf ervan te verzekeren dat er een goede doorstroming in het hele aquarium is.

Wanneer je over een CO2 installatie beschikt is de oplossing simpel door geleidelijk aan het CO2 gehalte op te schroeven. Hou er natuurlijk wel rekening mee dat de planten naast CO2 ook voldoende andere voedingsstoffen krijgen.

Indien je geen CO2 installatie hebt dien je het aantal uren dat het aquarium licht krijgt geleidelijk aan terug te schroeven tot max 8u per dag. De planten zullen wel trager groeien, maar verbruiken dan ook minder CO2  zodat dit weer in balans komt. Aanvullend kan je Easylife Easycarbo toevoegen aan het aquarium wat een soort van vloeibare C02 is die je dagelijks moet toevoegen.

Draadalg verwijderen:

Draadalgen kan je gemakkelijk verwijderen door ze met behulp van een stokje oid als het ware oprollen als een suikerspin. Sommige stengelplanten kunnen echter soms zo hardnekkig aangetast zijn door de draadalg dat je ze beter in hun geheel verwijdert.