Zuurstof – 02

Net als mensen hebben ook vissen zuurstof nodig om te kunnen leven. Via hun kieuwen halen ze de zuurstof uit het water en zetten deze om naar co2. Die co2 wordt door de aquariumplanten dan weer opgenomen om te kunnen groeien en omgezet naar zuurstof. Zo is er een mooie wisselwerking tussen je vissen en aquariumplanten die elkaar in stand houden.

Een zuurstofgebrek of tekort in het aquarium kan je herkennen doordat je vissen zich voornamelijk ophouden in de bovenste waterlagen en daarbij gaan happen naar lucht.

Let op! Je vissen kunnen hetzelfde gedrag vertonen bij een nitriet-vergiftiging.
Ben je niet zeker of het om een zuurstofgebrek of nitriet-vergiftiging gaat? Test dan de waterkwaliteit met de daarvoor bestemde testsetjes.

  • Teveel vissen / overbevolking
  • Teveel CO2 in het water
  • Te weinig aquariumplanten
  • Teveel dode plant resten en rottend materiaal

Eigenlijk komen bovenstaande oorzaken allemaal op hetzelfde neer: Er bevindt zich te veel C02 in het water.

Indien er een zuurstofgebrek in het aquarium optreedt is het belangrijk om meteen in te grijpen vooraleer je vissen komen te sterven. Door middel van een waterverversing (25%) kan je snel meer zuurstof in het water brengen, maar dit lost de oorzaak echter niet op.

Controleer of er rottend voer en dode plantdelen op de aquariumbodem liggen en verwijder ze met een aquariumstofzuiger. Door het rottingsproces komt er bijzonder veel onnodige CO2 vrij alsook andere schadelijke stoffen zoals Nitriet en Nitraat.

Is er voldoende circulatie aan het wateroppervlak? Zo niet kan je de filterpomp wat beter afstellen zodat het wateroppervlak in beweging blijft.

In de handel zijn er vele zuurstofsteentjes en luchtpompen beschikbaar. De hebben echter een zeer geringe werking en zijn niet in staat om het zuurstofgebrek in het aquarium te verhelpen.

Wanneer je erin geslaagd bent om het probleem op de korte termijn te verhelpen is het belangrijk om geschikte maatregelen te treffen zodat het zich niet opnieuw voordoet. Vraag jezelf af of je aquarium niet té druk bevolkt is en overweeg om een aantal zogenaamde zuurstofplanten aan te schaffen. Controleer dat al het visvoer je geeft effectief wordt opgegeven en haal meteen al het rottend organisch materiaal uit je aquarium.