Plantenvoeding voor het Aquarium

Behalve licht hebben aquariumplanten ook CO2 en diverse micro en macro voedingsstoffen nodig om te kunnen groeien. Des te meer licht de planten krijgen, des te groter de behoefte naar deze voedingsstoffen wordt. Wanneer er een tekort aan een van deze voedingsstoffen optreedt kunnen er verschillende soorten algen optreden.

Stengelplanten halen de nodige voedingsstoffen uit het water. Moerasplanten halen de meeste voedingsstoffen echter via de wortels uit de aquariumbodem. Voor deze plantensoorten is het dus nodig om via de bodem voldoende voedingsstoffen te voorzien. Dit kan dmv een voedingsbodem of door gericht voedingsbolletjes toe te dienen.

CO2 behoefte in het aquarium

Bij een gebrek aan CO2 in het aquarium kunnen algen zoals draadalg, baardalg en zweefalg optreden. Om dit tekort op te heffen kan je ofwel de vraag naar CO2 in het aquarium laten afnemen door de belichtingsduur te verminderen, ofwel extra C02 toe te voegen. Hou er wel rekening mee dat een teveel aan CO2 kan leiden tot C02 vergiftiging bij je vissen.

Easylife Easycarbo

Wanneer je geen CO2 installatie wil aanschaffen maar toch het zuurstofgehalte in het aquarium wil verhogen, dan is Easylife Easycarbo een mooie oplossing. Het is een vloeibare toevoeging voor het aquariumwater waarvan je dagelijks de aanbevolen hoeveelheid dient toe te voegen, zodra de aquariumlampen aangesprongen zijn.

Bio CO2 Installatie:

Een bio-co2 installatie werkt op basis van natuurlijke fermentatie-processen. Het voordeel is dat je geen drukfles in huis moet halen of dagelijks easylife moet bijvullen. Bij het aanschaffen van een bio CO2 installatie is het belangrijk om te kijken of er een buffer systeem aanwezig is, zodat de co2-toevoer constant blijft.

Let erop dat deze systemen vaak ‘s nachts ook gewoon CO2 produceren, terwijl je planten deze niet verbruiken. Wanneer de co2 concentraties te hoog raken kan dit leiden tot een CO2 vergiftiging voor je vissen.

CO2 Installatie voor het aquarium:

Micro & Macro Elementen

Naast licht en voldoende CO2 hebben planten ook nood aan diverse micro & macro elementen voor een gezonde plantengroei.