PO4 – Fosfaat

Fosfaat is een belangrijk element dat nodig is voor de groei van planten in een zoetwater aquarium  Een tekort aan fosfaat belemmert een gezonde plantengroei. Een te hoog fosfaat-gehalte wordt vaak geassocieerd met algen zoals draadalg en blauwalg

Dit is echter niet helemaal correct. Wanneer er zich  in het aquarium een hoge fosfaatconcentratie ontwikkeld is dit het gevolg van rottende afvalstoffen die als gevolg zorgen  voor een hoge nitriet of ammonium concentratie in het water. 

Hou er rekening mee dat wanneer je het Fosfaat-gehalte verhoogt de CO2 behoefte ook toeneemt.

Waar komt fosfaat vandaan in het aquarium?

Fosfaat komt vaak voor in aquariumvoer, dierlijke afvalstoffen, en sommige waterbehandelingsproducten. Het kan ook worden geïntroduceerd in het aquarium via het gebruik van ongezuiverd leidingwater.

PO4 / Fosfaat in het aquarium meten

Het fosfaatgehalte in het aquarium kan je makkelijk meten met behulp van een druppeltestset.